دانلود فایل پاورپوینت تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل پاورپوینت تغییرات آب و هوای و کارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی :

پاورپوینت تغییرات آب و هوای وکارایی کشاورزی متشکل از سیستم های کشاورزی


Contents


1.مناطق کشاورزی گرمایش جهانی

2.رابطه ی بین کشاورزی و گرمایش جهانی

3.کارایی انرژی به ما ----- مقیاس برای پتانسیل گرمایش جهانی

4.نتایج از 4 مورد مطالعه(ORG/COV comparisons)

5. هستند ؟GHG و کمتر EE چرا کشاورزان بیشترسهم کشاورزی در گرمایش جهانی

همه ی رشته های غذایی: 20% of the total GHG.

(شامل حمل ونقل – ذخیره سازی – پیشرفت – مصرف - تدارکات )

Agriculture: 15% of the total world GHG.

(World Resource Institute, 2000)

•CH4: دام های روستای و مناطق خیس برنجی(42%)

•N2وکود: کشت (specially NPK) (48%)

•CO2: سوخت فسیلی, دشتهای تسویه, biomass burning (12%) •


تاثیرات گرمایش جهانی بر روی تولیدات غذایی

IPCC (reports 2007) predicts a rise in Temp of 1.4 to 4°C at the end of the 21st Century

تاثیرات مثبت:

• CO2افزایش پیدا کردن تولیدات گیاهی به بالاترین تمرکز

•مناطق جدید برای تولیدات(نواحی بالا)

تاثیرات منفی:

•سیل ها و طوفان ها باید بیشتروهمیشگی باشند

•بارندگی کم خواهد شد در اب وهوای قاره های

•نواحی پایین ( نزدیک به خط استوا- نسبت افریقا و امریکای لاتین )نواحی رنج خواهد کشید از کم شدن تولیدات بیشتر (10 to 20% by 2080, Kotschi 2006)

لینک کمکی