دانلود فایل پرسشنامه رغبت ‏سنج تحصیلی شغلی هالند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد

پرسشنامه رغبت ‏سنج تحصیلی شغلی هالند

پرسشنامه رغبت‏ سنج تحصیلی شغلی هالند شامل سه بخش فرم داده خام, گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده ایم.

.

مقدمه:

این پرسشنامه توسط هالند در سال تهیه شده و در طول سال بررسی و مورد بازنگری قرارگرفت.در ایران پژوهش های متفاوت بر روی دانش آموزان, دانشجویان و شاغلین انجام گرفته است. در سال توسط شفیع آبادی و از سال تا به امروز بارها توس خانم هادکتر سیمین حسینیان و دکتر سیده منور یزدی انجام گرفته در پروهشی که توسط تقی زاده () برای دانش آموزان سال اول دبیرستان های استان قم تهیه شد پایایی آزمون / تا / و روایی آزمون / تا / مورد تایید قرار گرفت.

.

دانلود فایل پرسشنامه رغبت ‏سنج تحصیلی شغلی هالند
فهرست:

فرم داده خام

گزارش نتایج

پردازش اطلاعات

عنوان: پرسشنامه رغبت‏ سنج تحصیلی شغلی هالند

فرمت: اکسل

تعداد صفحات: صفحه اکسل

لینک کمکی