دانلود فایل پرسشنامه هوش معنوی جامع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد

پرسشنامه هوش معنوی جامع

دانلود فایل پرسشنامه هوش معنوی جامع شامل سه بخش فرم داده خام, گزارش نتایج و پردازش اطلاعات می باشد که دریک فایل اکسل و توضیحاتی دریک فایل ورد آماده شده است و در ادامه بخشی از توضیحات آن را قرار داده ایم.

.

مقدمه:

در سال 2007 توسط آمرام و درایر ساخته شده است.

در ایران توسط دکتر مریم حسینی در سال 1390هنجاریابی شده است.

روایی و اعتبار

اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که در این گروه 0/96 می‌باشد

در هوش معنوی جامع بالاترین نمره 100 می‌باشد و دارای 7 بعُد است.

.

دانلود فایل پرسشنامه هوش معنوی جامع
فهرست:

فرم داده خام

گزارش نتایج

پردازش اطلاعات

عنوان: دانلود فایل پرسشنامه هوش معنوی جامع

فرمت: اکسل

تعداد صفحات: صفحه اکسل

لینک کمکی