دانلود فایل مقاله باد چیست ؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله باد چیست ؟ :

دانلود فایل مقاله باد چیست ؟

دانلود فایل مقاله باد چیست ؟ در 37 صفحه word برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است و شما می توانید در صورت تمایل این مقاله را دانلود نمایید . در ادامه بخشی از متن مقاله و دانلود فایل مقاله باد چیست ؟
فهرست آن را برای شما قرار داده ایم.

مقدمه:

باد جریان هوایی است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در می‌آید.

هر چه شیب فشار (تفاوت فشار) بین دو نقطه بیشتر باشد شدت جریان هوا نیز بیشتر خواهد بود. تفاوت فشار دو نقطه را گرادیان فشار می‌گویند.

) بادهای آلیزه (تجارت) :

این بادها در نیمکره‌های شمالی و جنوبی به ترتیب از شمال‌شرقی به جنوب‌غربی و از جنوب‌شرقی به شمال‌غربی در حال وزشند بادهای تجارتی در زبان‌های اسپانیولی‌ـ ایتالیایی و فرانسوی به ترتیب Alisios و Alisei و Alizes در زبانهای آلمانی تحت عنوان Passat می‌نامند. تمام این اسامی فاقد منشا شناخته شده‌ایی هستند.

این بادها در بین منطقه پرفشار جنب حاره و همگرایی میان حاره‌ایی در بخش اعظمی از این مناطق در تمام طول سال می‌وزد و با ثبات‌ترین بادهای کره زمین هستند.

دانلود فایل مقاله باد چیست ؟

دانلود فایل مقاله باد چیست ؟ در 37 صفحه word برای شما عزیزان در نظر گرفته شده است و شما می توانید در صورت تمایل این مقاله را دانلود نمایید . در ادامه بخشی از متن مقاله و دانلود فایل مقاله باد چیست ؟
فهرست آن را برای شما قرار داده ایم.

مقدمه:

باد جریان هوایی است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در می‌آید.هر چه شیب فشار (تفاوت فشار) بین دو نقطه بیشتر باشد شدت جریان هوا نیز بیشتر خواهد بود. تفاوت فشار دو نقطه را گرادیان فشار می‌گویند.) بادهای آلیزه (تجارت) :این بادها در نیمکره‌های شمالی و جنوبی به ترتیب از شمال‌شرقی به جنوب‌غربی و از جنوب‌شرقی به شمال‌غربی در حال وزشند بادهای تجارتی در زبان‌های اسپانیولی‌ـ ایتالیایی و فرانسوی به ترتیب Alisios و Alisei و Alizes در زبانهای آلمانی تحت عنوان Passat می‌نامند. تمام این اسامی فاقد منشا شناخته شده‌ایی هستند. این بادها در بین منطقه پرفشار جنب حاره و همگرایی میان حاره‌ایی در بخش اعظمی از این مناطق در تمام طول سال می‌وزد و با ثبات‌ترین بادهای کره زمین هستند.

.

دانلود فایل مقاله باد چیست ؟
فهرست :

مقدمه

) بادهای آلیزه (تجارت)

) بادهای موسمی

) بادهای غربی

) بادهای محلی

) نسیم دریاو خشکی

) بادهای کوه و دره

) فون (Foehn)

انرژی باد چیست ؟

کاربرد انرژی باد

مزارع بادی

توربین های بادی متصل به شبکه

استفاده از انرژی باد

باد و آب

باد مخرب است یا مفید؟

مزایای انرژی بادی

ناکار آمدیهای انرژی بادی

نیروگاه ساحلی

نیروگاههای جدید بادی

محاسبه سرعت میانگین باد

نام شهر سرعت باد چگالی توان باد

مسائل اقتصادی ماشینهای بادی

توربین های بادی

مکانیسم‌های آسیاب‌های بادی

مکانیسم‌های بادی نو

انواع آسیابهای بادی

ماشین‌های آسیاب بادی افقی

دستگاههای نیروی بادی

منابع بادی

آنمومتر

تولید باد

عامل کارایی و عامل گنجایش.

اقتصاد انرژی باد

باد و محیط زیست

استفاده بهینه از باد

وارپ (WARP)

توان پتانسیل توربین

توزیع سرعت باد

ضریب ظرفیت

محدودیت‌های ادواری و نفوذ

پیش‌بینی پذیری

جاگذاری توربین

بهره‌برداری از برق بادی

یک مزرعه بادی در نزدیکی منجیل

برق بادی در مقیاس‌های کوچک

انتشار CO2 و آلودگی

تاثیرات بوم شناختی

استفاده از زمین

بزرگترین توربین بادی جهان

لینک کمکی