دانلود فایل مقاله هیدراسیون سیمان پرتلند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله هیدراسیون سیمان پرتلند :

دانلود فایل مقاله هیدراسیون سیمان پرتلند

دانلود فایل مقاله هیدراسیون سیمان پرتلند در 45 صفحه wordبرای کاربران عزیز در نظر گرفته شده است و

شما می توانید در صورت تمایل این مقاله را دانلود نمایید.

مقدمه

عبارت هیدراسیون سیمان پرتلند و واکنش هیدراسیون برای بیان یک تعداد معین از فرآیندهای فیزیکی-

شیمیایی و ترمودینامیکی مورد استفاده قرار می گیرد که در زمان تماس سیمان با آب, ایجاد می شود.

این را در نظر بگیرید که:

سیمان پرتلند ضرورتاً یک ماده ی چند فازی است که ترکیب شیمیایی آن می تواند متغیر باشد.

فازهای موجود در سیمان پرتلند, کاملاً خالص نیستند زیرا برخی ناخالصی ها در طی فرآیند پخت وارد

آن ها می شود.

برخی از این ناخالصی ها به عنوان عامل بازدارنده, پایدارکننده یا تسریع کننده ی تشکیل فازهای خاصی

محسوب می شوند و حتی در برخی مواقع, شبکه ی کریستالوگرافی برخی از فازها و در نتیجه واکنش

پذیری آنها را تغییر می دهند.

فازهای مختلف موجود در کلینکر همواره دارای مورفولوژی یکسانی نیستند.

در برخی موارد, شرایط پخت موجب مطلوب شدن رشد کریستال های بزرگ می شود و در برخی

موارد دیگر, شرایط به گونه ای است که, کریستال های بسیار ریز یا یک مخلوط از کریستال های بزرگ

و

درشت تشکلیل می شود.فاز درون شبکه ای بعد از کوئینچ شدن ماده, می تواند به صورت نسبی

کریستالی باشد. این مسئله بعد از خروج کلینکر از ناحیه ی کلینکرسازی, رخ می دهد.

سیمان های پرتلند تجاری, همواره شامل برخی از اجزا هستند که اجزای فرعی نامیده می شوند. این

اجزای فرعی عبارتند از آهک ترکیب نشده, پریکلاژ, سولفات مواد قلیایی, آهک آزاد و ... .

بسیاری از فاکتورهای دیگر فرایند می تواند ویژگی های کلینکر را تغییر دهد (مثلاً شرایط اکسایشی یا

کاهنده و ... .)

دانلود فایل مقاله هیدراسیون سیمان پرتلند


دانلود فایل مقاله هیدراسیون سیمان پرتلند در 45 صفحه wordبرای کاربران عزیز در نظر گرفته شده است و شما می توانید در صورت تمایل این مقاله را دانلود نمایید.

مقدمه

عبارت هیدراسیون سیمان پرتلند و واکنش هیدراسیون برای بیان یک تعداد معین از فرآیندهای فیزیکی- شیمیایی و ترمودینامیکی مورد استفاده قرار می گیرد که در زمان تماس سیمان با آب, ایجاد می شود.این را در نظر بگیرید که:سیمان پرتلند ضرورتاً یک ماده ی چند فازی است که ترکیب شیمیایی آن می تواند متغیر باشد.فازهای موجود در سیمان پرتلند, کاملاً خالص نیستند زیرا برخی ناخالصی ها در طی فرآیند پخت وارد آن ها می شود.برخی از این ناخالصی ها به عنوان عامل بازدارنده, پایدارکننده یا تسریع کننده ی تشکیل فازهای خاصی محسوب می شوند و حتی در برخی مواقع, شبکه ی کریستالوگرافی برخی از فازها و در نتیجه واکنش پذیری آنها را تغییر می دهند.فازهای مختلف موجود در کلینکر همواره دارای مورفولوژی یکسانی نیستند.در برخی موارد, شرایط پخت موجب مطلوب شدن رشد کریستال های بزرگ می شود و در برخی موارد دیگر, شرایط به گونه ای است که, کریستال های بسیار ریز یا یک مخلوط از کریستال های بزرگ
و درشت تشکلیل می شود.فاز درون شبکه ای بعد از کوئینچ شدن ماده, می تواند به صورت نسبی کریستالی باشد. این مسئله بعد از خروج کلینکر از ناحیه ی کلینکرسازی, رخ می دهد.سیمان های پرتلند تجاری, همواره شامل برخی از اجزا هستند که اجزای فرعی نامیده می شوند. این اجزای فرعی عبارتند از آهک ترکیب نشده, پریکلاژ, سولفات مواد قلیایی, آهک آزاد و ... .بسیاری از فاکتورهای دیگر فرایند می تواند ویژگی های کلینکر را تغییر دهد (مثلاً شرایط اکسایشی یا
کاهنده و ... .)

لینک کمکی