دانلود فایل مقاله روسازی راه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله روسازی راه :

دانلود فایل مقاله روسازی راه

دانلود فایل مقاله روسازی راه در 22 صفحه word برای کاربران عزیز در نظر گرفته شده است و شما می توانید در صورت تمایل این مقاله را دانلود نمایید.

مقدمه

‌روسازی راه سازه‌ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک‌ موجود یا اصلاح شـده و یا خـاکریزی‌هـا قرار می‌گیرد‌. روسازی معمولاً متشکل از قشرهای مختلفی نظیر زیراساس, اساس و لایه‌های آسفالتی یا بتنی ‌یا ترکیبی از آنهاسـت. هـر یک از این قشرها تابع مشخصات فنی و دارای ضخامت معینی است.

اولین گام در روسازی‌, مقاوم سازی خاک جهت عبور ماشین آلات است. یکی از دلایل اجرا شدن روسازی در چند لایه کاهش تنش‌های موجود است. هرگاه در یک بستر, فشار تماسی بیشتر از مقاومت طبیعی باشد, آن بستر نیاز به روسازی دارد.

هدف از روسازی راه

زمین طبیعی, بستر خاکریزی‌های آماده شده راه, کف برش‌های خـاکی‌ یـا سـنگی, حتـی در شـرایط کـاملاً متـراکم و خـوب دانه بندی شده, مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده از چرخ خودرو را ندارد‌. بارگذاری ایـن گونـه خـاک‌هـا موجب شکست برشی و ایجاد تغییر شکل‌های دائم بیش از اندازه برای آنها می‌شود‌. روسازی, از بروز و ظهور آسیب دیدگی‌های فوق جلوگیری نموده و عبور و مرور راحت و ایمنی را در یک سطح هموار فراهم می‌کند.

دانلود فایل مقاله روسازی راه

دانلود فایل مقاله روسازی راه در 22 صفحه word برای کاربران عزیز در نظر گرفته شده است و شما می توانید در صورت تمایل این مقاله را دانلود نمایید.


مقدمه

‌روسازی راه سازه‌ای است که بر روی آخرین لایه متراکم شده خاک‌ موجود یا اصلاح شـده و یا خـاکریزی‌هـا قرار می‌گیرد‌. روسازی معمولاً متشکل از قشرهای مختلفی نظیر زیراساس, اساس و لایه‌های آسفالتی یا بتنی ‌یا ترکیبی از آنهاسـت. هـر یک از این قشرها تابع مشخصات فنی و دارای ضخامت معینی است.اولین گام در روسازی‌, مقاوم سازی خاک جهت عبور ماشین آلات است. یکی از دلایل اجرا شدن روسازی در چند لایه کاهش تنش‌های موجود است. هرگاه در یک بستر, فشار تماسی بیشتر از مقاومت طبیعی باشد, آن بستر نیاز به روسازی دارد.
هدف از روسازی راه
زمین طبیعی, بستر خاکریزی‌های آماده شده راه, کف برش‌های خـاکی‌ یـا سـنگی, حتـی در شـرایط کـاملاً متـراکم و خـوب دانه بندی شده, مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده از چرخ خودرو را ندارد‌. بارگذاری ایـن گونـه خـاک‌هـا موجب شکست برشی و ایجاد تغییر شکل‌های دائم بیش از اندازه برای آنها می‌شود‌. روسازی, از بروز و ظهور آسیب دیدگی‌های فوق جلوگیری نموده و عبور و مرور راحت و ایمنی را در یک سطح هموار فراهم می‌کند.

لینک کمکی